Wšitcy měli rěčnicy měra być

wutora, 19. julija 2016
artikl hódnoćić
(0 )

Bonn (B/SN). Předsyda komisije Swětowa cyrkej Němskeje biskopskeje konferency, arcybiskop Ludwig Schick, ma křesćanow kaž tež muslimow za „rěčnikow měra“. Biskopja ze starosću wobkedźbuja, zo njepřećelstwo a předsudki mjez křesćanami a muslimami přiběraja.

Bamž Armenskej impulsy dał

Rom (B/SN). Junijski wopyt bamža Franciskusa je Armenskej­ dał impulsy za měrliwe rozrisanje konflikta w Hórskim Karabachu. Pućowanje bamža ma „wulki regionalny­ wuznam“, rjekny armenski pósłanc w Berlinje Ashot Smbatyan. Ja­ko posoł měra a hłós swědomja žněje swjaty wótc připóznaće po cyłym swěće.

Zrěčenje TTIP přepruwować

Brüssel (B/SN). Biskopska EU-konferenca COMECE a Biskopska konferenca USA sej žadatej, zo ma so zrěčenje wo swobodnym wikowanju TTIP po socialnych a ekologiskich kriterijach přepruwować. Swobodne wikowanje móže być lěpšina a přinošować k lěpšemu přichodej, praještaj předsydaj wobeju konferencow, kardinal Reinhard Marx a arcybiskop Joseph­ Edward Kurtz. TTIP ma być na dobro staćanow, wosebje tych chudych.

Biskop hinduwej jěrcheń darił

wozjewjene w: Cyrkej a swět
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND