Turkowscy baptisća wohroženi

wutora, 16. awgusta 2016
artikl hódnoćić
(0 )

Izmir (B/SN). Křesćenjo Turkowskeje witaja kónc wojerskeho puča. To wobkrući tež předsyda ewangelskeho zwjazka baptistow Ertan Çevik w Izmiru. „By-li wo­jerstwo móc přewzało, by Turkowska w swojim wuwiću znajmjeńša wo dźesać lět wróćo padnyła“, rjekny Çevik. Zwjazkej baptistow w Turkowskej přisłuša pjeć wosadow z 300 sobustawami. Terorowych nadpadow dla steja woni pod škitom policije. 95 procentow z 75 milionow wobydlerjow su muslimojo. Křesćanow je něhdźe 120 000.

Móža cyrkej zaso wužiwać

Damaskus (B/SN). Zničena cyrkej w damaskusu je zwuporjedźana. Kaž Gustava Adolfowy skutk (skutk diaspory EKD) zdźěli, steji cyrkej reformowaneje wosady w křesćanskim dźělu města. Tuta kónčina­ bu loni jara atakowana. Rakety běchu škodu načinili na třěše a w Božim domje. Gustava Adolfowy skutk je 10 000 eurow za wobnowjenje přewostajił. Wosadny farar Boutros Zaour dźakowaše so za podpěru, prajo: „Tak mamy wobnowjenu, krasnu cyrkej, w kotrejž móžemy našeho Knjeza a Wumóžnika chwalić a sławić – při wšěch ćežkich lětach, kotrež tu přežiwjamy.“

Dotal žanu bilancu njepodali

wozjewjene w: Cyrkej a swět
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk