Iniciatiwa ma referentku

wutora, 23. awgusta 2016
artikl hódnoćić
(0 )

Drježdźany (B/SN). Drježdźanski Ekumeniski informaciski centrum je z Annu Groschwitz přistajił referentku za křesćansku iniciatiwu „Hinak rosć“. 32lětna socialna pedagogowka chce z modelowymi wosadami wokoło Drježdźan hromadźe dźěłać. „Zo mamy naše wašnje žiwjenja změnić, zmóžnjejo přichodnym generacijam a našim bratram a sotram po cyłym swěće dobre zhromadne skutkowanje a žiwjenje, njeje dawno hižo žane potajnstwo“, wona rjekny.

Ženje hišće telko ćěkancow

wozjewjene w: Cyrkej a swět
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

  • Sernjany su swoju róčnicu prěnjeho naspomnjenja wsy před 600 lětami z wosebitym wjesnym swjedźenjom wuspěšnje woswjećili. Tule nańdźeće někotre fotowe impresije wo tym:
Zerna feierte unlängst die Ersterwähnung des Ortes vor 600 Jahren mit einem beson

nowostki LND