Nabožina a teror

wutora, 11. oktobera 2016
artikl hódnoćić
(0 )

Göttingen (B/SN). Kak nabožina a teror mjezsobu zwisujetej? Nabožinska wědomostnica Nina Käsehage praji, zo staja tele stajnje znowa so wospjetowace prašenje njeradikalnych pod ćišć a radikalnych wotdźeržuje wot rozmyslowanja. „Debata so w kole wjerći.“ Radźomna by była diskusija, kotraž je njewotwisna wot wosobinskich předsudkow.

Rusko-ortodoksnej na čole

wozjewjene w: Cyrkej a swět
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND