Připóznaće dźiwow přiwótřene

wutora, 25. oktobera 2016
artikl hódnoćić
(0 )

Vatikan (B/SN). W přichodźe budźe ćešo, dźiw wobkrućić dać. Vatikan je proces za připóznaće dźiwow wobdźěłał a je jón zdźěla přiwótřił. Zo njehodźi so wuhojenje wujasnić, dyrbi w přichodźe sydom město dotal pjeć ekspertow zwěsćić, tež jich zarunanje za to ma transparentniše być. A woni njesmědźa kontakt měć ze stajerjemi próstwow na zbóžno- abo swjatoprajenje.

Twar cyrkwje postupuje

Barcelona (B/SN). Hižo 134 lět twarja na wonkownym znamjenju španiskeje metropole Barcelony. W lěće 2026, k 100. posmjertninam prěnjeho architekta Antonija Gaudija, ma cyrkej Sagrada Família hotowa być. Nětko započinaja 140 metrow wysoku wěžu maćerje Božeje twarić. Nastać maja tež štyri wěže ewangelistow a 170 metrow wysoka wěža Chrystusa.

Poćahi k Pólskej zesylnić

Berlin (B/SN). Berlinski arcybiskop Heiner Koch je hódnoćił wujednanje ze susodnym krajom Pólskej po wójnje a wuhnaću. To „je žohnowana stawizna, kotraž ma wjele činić z miłosću a wodaćom“, wujasni Koch w rozhłosu RBB. Zdobom wón namołwi, njepopušćić „w našim prócowanju, dobre poćahi rozkćěć dać, a tak zdobom skrućić w Europje měr a swobodu“.

wozjewjene w: Cyrkej a swět
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND