Katolsku chorownju chwalił

srjeda, 02. nowembera 2016
artikl hódnoćić
(0 )

Berlin (B/SN). Chorownja swj. Jadwigi, wobstejaca 170 lět, je najstarša Berlinska chorownja w nošerstwje katolskeje cyrkwje. Na swjedźenskim zarjadowanju wobdźěli so tež Prěni měšćanosta Michael Müller (SPD). W narěči wón chwaleše, zo steji chorownja za „žiwu mjezyčłowjeskosć“. Wot załoženja pomha wona pacientam, njehladajo na jich nabožinu a pochad. Tež dźensa wukonja wažny přinošk k tomu, zo wostanje rosćaca stolica „čłowjeska a solidarna“.

Zwjazani we wšelakorosći

Genf (B/SN). Lutherski swětowy zwjazk (LWB) a katolska cyrkej stej do swjatočnosćow k 500. róčnicy reformacije swoje zhromadnosće wuzběhnyłoj. Po lětstotkach trajacych napjatosćach a konfliktach su katolscy a ewangelscy wěriwi 31. oktobra prěni raz na globalnej runinje zhromadnje w šwedskim Lundźe na reformaciju spominali. Zhromadnu Božu słužbu swjećeštaj tam bamž Francis­kus a prezident LWB, biskop Munib Younan.

Modlić so za přesćěhanych

wozjewjene w: Cyrkej a swět
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND