Wobžaruja wotstup Kurth

póndźela, 06. nowembera 2017
artikl hódnoćić
(0 )

Drježdźany (B/SN). Zo je 63lětna sakska kultusowa ministerka Brunhild Kurth (CDU) z „priwatnych přičin“ dwě lěće dočasnje zastojnstwo złožiła, nowy minister Frank Haubitz jara wobžaruje, přejo „swójbje wšo dobre a Bože žohnowanje.“ Kaž předsydstwo šulskeje załožby ewangelskolutherskeje cyrkwje Sakskeje zdźěli, měješe Brunhild Kurth dźěći a wučerjow kaž tež jich problemy stajnje we wóčku. Husto tematizowaše wona dźěry we wobłuku wučerskeho personala a dorosta, štož bu lěta dołho zanjechane. To budźe tež za přichod wulke wužadanje. Z nowymi šulskimi zakonjemi w zjawnym a swobodnym nošerstwje je Kurth nowy puć nastupiła. Tónle proces njeje hišće nimo a ma so wot jeje naslědnika dale wjesć. Tež ewangelske šule su dźěl sakskeho šulstwa a chcedźa tutej zamołwitosći wotpowědować.

Choralny swětowy rekord

wozjewjene w: Cyrkej a swět
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nowostki LND