Nowy muzej tachantstwa

póndźela, 13. nowembera 2017
artikl hódnoćić
(0 )

Magdeburg (B/SN) Pózdnju nazymu 2018 wotewru w Magdeburgu muzej tachantstwa Otto­nianum. W nim powědaja wo stawiznach kejžora Otta Wulkeho (zemr. 973), kralowny Edithy (zemr. 946), arcybiskopstwa Magdeburg a wo tachantstwje. Na kulinariju 25. oktobra předstaji so w 19.30 hodź. w domje Roncalli Claus-Peter Hesse jako projektny nawoda tachantskeho muzeja Ottonianum při kulturnohistoriskim muzeju Magdeburg.

Ewangelska cyrkej spokojom

Berlin (B/SN). Ewangelska krajna cyrkej Berlin-Braniborska-Šleska Hornja Łužica je z jubilejom k reformaciji jara spokojom. Mnohe zarjadowanja skićachu móžnosć, z nabožnymi, kulturnymi a politiskimi wuskutkami reformacije so roze­stajeć. W zdźělence rěka, zo je so poradźiło, poselstwo reformacije towaršnosći znowa wuwědomjeć. „Swoboda w zmysle Luthera měni, zo wěra do Boha nas wuswobodźa, a wšitcy ludźo zhromadnje zamołwitosć za to njesu, zo smy w towaršnosći zhromadnje žiwi.“ Biskop Markus Dröge wuzběhny.

Staw ćěkancow je katastrofa

wozjewjene w: Cyrkej a swět
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nowostki LND