Tydźeń za žiwjenje

póndźela, 30. apryla 2018
artikl hódnoćić
(0 )

Bonn/Trier (B/SN). Nowe diagnostiske móžnosće do poroda móža žony a poriki pod wulki ćišć stajić, pisataj předsyda rady EKD Heinrich Bedford Strohm a předsyda katolskeje Biskopskeje konferency, kardinal Reinhard Marx w předsłowje zhromadneho zešiwka „Woche für das Leben“. Akciski tydźeń (14. do 21. apryla) ewangelskeje a katolskeje cyrkwje w Němskej za potrjebu škita čłowjeskeho žiwjenja rozestaješe so lětsa kritisce z prenatalnej diagnostiku. Zdźěla namakaja so starši w towaršnostnej mentaliće, zo chore a kipre narodźene dźěćo „dźensa“ hižo trěbne njeje. Cyrkwi datej staršim zmužitosć, přijimać dźěćo bjez wobmjezowanja, a poskićitej jim móžnosće podpěry, poradźowanja a přewodźenja.

Kardinal Beran pochowany

wozjewjene w: Cyrkej a swět
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

  • Serbska lajska dźiwadłowa skupina Šunow-Konjecy je swoju nowu komediju "Ludźo njedźiwaće so" 9. nowembra prapremjernje w Šunowskej Fabrikskej hospodźe předstajiła. tule namakaće někotre impresije z inscenacije. 

Tohorunja tón kónc tydźenja su w Ketl

nowostki LND