Bamž namołwja k swjatosći

póndźela, 23. apryla 2018
artikl hódnoćić
(0 )

Vatikan (B/SN). Bamž Franciskus namołwja křesćanow k zmužitosći do duchowneho žiwjenja. W tydźenja wozjewjenym 48stronskim pismje jedna so wo praktisku směrnicu za dobre křesćanske žiwjenje w modernym swěće konsuma a wulkeje spěšnosće. W nim wabi za „swjatosć srjedźneje woršty“. Kóždy móhł z Božej pomocu swjaty być: hač měšnik abo dźěłaćer, staršej abo mandźelskaj, rjadnicy abo politikarjo. K orientaciji doporuča bamž prědowanje Jězusa na horje: „Štož sće najmjeńšemu z mojich bratrow činili, to sće mi sčinili.“

Přećiwo jałmožnam AfD

Halle/Saale (B/SN). Diakonija Srjedźoněmska je cyrkwinske zarjadnišća před tym warnowała, brać jałmožny wot AfD. Nochcemy měć pjenjezy wot tuteje strony, „hdyž wona spyta, naš nadawk přeměnić, křesćansku lubosć hinak definować a hranicy ćahać při darowanju druhemu“, rjekny Christoph Stolte, předsyda předsydstwa. To so na přikład stawa, hdyž smědźa so pjenjezy jeničce za potrěbnych Němcow wužiwać. „Potom wona hižo njesłuži wšitkim potrěbnym.“

Nalětnje rjedźenje za dušu

wozjewjene w: Cyrkej a swět
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND