Centrum za wosadu a swójby

póndźela, 04. junija 2018
artikl hódnoćić
(0 )

Lipsk (B/SN). Pod třěchu noweho wo­sadneho swójbneho centra (GEZ) chcedźa zamołwići diakoniske skutkowanje Lipsk-Lindenau-Plagwitz zjednoćić a na potrjeby ludźi znowa wusměrić. Na to skedźbnja Ewangelska młodźina Sakskeje w swojim News­letteru. Cyrkej ma zaso městnosć być, hdźež su zetkanja móžne. Axel Zimmermann koordinuje dźěło hłownohamtskich a čestnohamtskich kaž tež dźěło z druhimi iniciatiwami w měšćanskim dźělu a wuwiwa hromadźe z teamom GEZ nowe ideje a konkretne plany.

Mało měšniskich swjećiznow

Bonn (B/SN). Ličba měšniskich swjeći­znow wostanje po naprašowanju katolskeje powěsćernje dale mała. Lětsa stanje so po cyłej Němskej 61 młodych muži z diecezanskim měšnikom. Loni bě jich 74, najmjenje měšniskich swjećiznow bě dotal w lěće 2015 z jenož 58 swjećiznami.

Rozmołwy połne respekta

wozjewjene w: Cyrkej a swět
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk