Pomjenuje kardinalow

póndźela, 11. junija 2018
artikl hódnoćić
(0 )

Vatikan (B/SN). Bamž Franciskus je pomjenowanje 14 nowych kardinalow připowědźił. Woni maja wotbłyšćować „uniwersalitu cyrkwje“, rjekny swjaty wótc. Mjez druhim dóstanjetaj patriarch Louis Raphael I. Sako z Bagdada a arcybiskop Joseph Coutts z Pakistana 29. junija purpur kardinala. Kandidat z němskorěčneho ruma tónkróć žadyn pódla njeje.

Za mjezynabožinsku wučbu

Erfurt (B/SN). Durinska krajna frakcija CDU je mjezynabožinsku wučbu zaki­towała. Předmjet ewangelskim kaž tež katolskim šulerjam zhromadnje poda­wać móže pedagogisce płódne być, rje­kny nabožinsko-politiska rěčnica frakcije Gudrun Holbe. To pak njesměło k tomu wjesć, zo so stat ze swojeje zamołwitosće wuwinje, poskićeć na konfesiju wjazanu wučbu nabožiny.

Sadźby Hartza IV hinak wobličić

wozjewjene w: Cyrkej a swět
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk