Žada sej škit ćěkancow

póndźela, 06. awgusta 2018
artikl hódnoćić
(0 )

Radebeul (B/SN). Diakonija Sakskeje podpěruje peticiju „Křesćanska čłowjesko-prawniska a solidarna migraciska politika w Europje“ z prezidija Němskeho ewangelskeho cyrkwinskeho dnja. Mjenowany spis namołwja knježerstwa Europskeje unije, ćěkancow škitać. „Wšědnje so ludźo w Srjedźnym morju dale tepja. Němska njeměła sćěhować europske knježerstwa, kotrež tomu z populistiskich přičin njezadźěwaja. Tajka politika spřećiwja so křesćanskim zakładnym zasadam“, rěka w peticiji.

Cyrkej inwestuje do wětrnikow

Erfurt (B/SN). Němski ewangelski cyrkwinski dźeń (DEKT) je do dweju wětr­nikoweju připrawow inwestował. Po magacinje Der Kirchentag bu cyłkownje 110 000 eurow za wětrnikowy park sewje­rozapadnje Erfurta nałoženych. Wětrnikowej připrawje stej dotal hač do 715 000 kilowattowych hodźin miliny wob lěto produkowałoj. Jednu třećinu dochodow chce cyrkej wužiwać za projekty na juhu kraja kaž tež za regionalne cyrkwinske wobswětowe projekty. W Dortmundźe so wot 19. do 23. junija 2019 přichodny ewangelski cyrkwinski dźeń wotměje.

Čerwjene linije za AfD

wozjewjene w: Cyrkej a swět
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk