Parolin kritizuje mafiju

póndźela, 15. julija 2019
artikl hódnoćić
(0 )

Gioia Tauro (B/SN). Kardinal Pietro Parolin, statny sekretar we Vatikanje, je italsku mafiju w Kalabriskej na swjedźenju Božeho ćěła wótrje kritizował. „Krimi­ne­l­ne a mafiozne aktiwity, wusko zwjazane z korupciju, so křesćanskemu poselstwu njesměrnje spřećiwjeja.“ Ludźo w juž­nej Italskej maja z toho hospodarske a socialne problemy. Tež cyrkej ma wulku za­moł­witosć, zo by situaciju polěp­šiła, rje­kny Parolin. Hakle loni bě bamž Franciskus składnostnje zbóžnoprajenja měšnika, kotrehož je koruptna mafija w Si­cil­skej zatřěliła, tajke mafiozne knježace struktury raznje zasudźił.

Přećiwo eksportej bróni

Berlin (B/SN). Wulke cyrkwje znowa kri­tizu­ja dowolnosće eksporta bróni kra­jam­, kotrež su wobdźělene na wójnje z Jemenom. Praksa dowolnosće je w najwjetšej měrje problematiska, praji ewangelski předsyda Zhromadneje konfe­rency cyrkej a wuwiće, prelat Martin Dutzmann. Němska je w prěnim połlěće eksport bróni w rozměrje miliardy eurow dowoliła do krajow, kiž wójnu z Jemenom podpěruja.

Pixi-knižki z bibliskej temu

wozjewjene w: Cyrkej a swět
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

HSSL23

nowostki LND