Na ćežkim plestrje zasłužbnje dobyli

wutora, 19. nowembera 2019
artikl hódnoćić
(0 )
Jan Bětnar (nalěwo, Worklecy) je hižo druhi raz wuspěšnje stajneho přistajerja Marcela  Rjelku zastupował. Rodźeny Kukowčan je poprawom nadběhowar (prěnjeho wolejbuloweho mustwa Viktorije Worklecy), móže pak swojich kolegow tež porjadnje z přihrawkami posłužować. Foto: Jörg Stephan Jan Bětnar (nalěwo, Worklecy) je hižo druhi raz wuspěšnje stajneho přistajerja Marcela Rjelku zastupował. Rodźeny Kukowčan je poprawom nadběhowar (prěnjeho wolejbuloweho mustwa Viktorije Worklecy), móže pak swojich kolegow tež porjadnje z přihrawkami posłužować. Foto: Jörg Stephan

MSV Budyšin 04 II – Viktoria Worklecy 1:3 (25:22, 13:25, 19:25, 14:25)

Budyšin skićeše wolejbulistam Viktorije Worklecy w zašłych lětach přeco jara ćežki plester. Tež minjenu sobotu čakaše na nich zaso komplikowana hra. Sprěnja hrajachu we wulkej Daimlerowej hali zaso prěki na małych polach, tak zo pobrachowaše Worklečanam jedna wažna bróń – skočne nadaće. Zdruha falowaše stajny přistajer Marcel Rjelka ze swójbnych přičin. Tak běše započatk hry chětro kopolaty. Njeznate běhanske puće so křižowachu, srjedźni nadběhowarjo běchu zrědka zasadźeni a stabilny Budyski blok bě derje nastajeny. Tak dóstachu Worklečenjo wjacore bule wróćo „před noze“. Hosćićeljo sej předskok wuhrachu a čujachu, zo je dobyće móžne. Nětko pokazachu tež sylne nadběhi.

wozjewjene w: Sport
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND