Z „Jězusowymi črijemi“

póndźela, 16. decembera 2019
artikl hódnoćić
(0 )

New York (B/SN). Firma za produktowy design je tak mjenowany „Jězusowy črij“ kreěrowała a z hrónčkom „Walk on water“ (Běž po wodźe) za to wabiła. Wone 25 porow čriji wupadaja kaž sportowe črije a běchu spočatk oktobra w běhu minu­tow wupředate. 97 komorkojtych pucherjow w póduši běhanskich čriji su ze swjećenej wodu z rěki Jordana pjelnjene. Křižik debi šnórowanje, zady na ja­zyku je čerwjeny dypk, symbolizowacy krej Jězusa. Na wonkownej stronje wo­beju čriji je w čornej barbje napisane MT.14:25. To je pokazka na sćenje swj. Mateja w Nowym zakonju a poćahuje so na­ to, zo bě Jězus po morju kročo so k stražnikam bližił, kotřiž pak spachu. Jězus­ jich wustróžanych tróštowaše ze słowami: „Njebojće so, ja to sym!“ Por Jězu­sowych čriji płaćeše 3 000 dolarow.

Wosady hromadu połožili

wozjewjene w: Cyrkej a swět
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

słowo lěta 2020

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND