Prawicarstwu so spřećiwjeć

póndźela, 09. decembera 2019
artikl hódnoćić
(0 )

Drježdźany (B/SN). Ewangelska cyrkej w Němskej (EKD) chce prawicarske tendency w swójskim sobustawstwje pře­pytować. To praji prezeska synody EKD Irmgard Schwaetzer. Synoda bě so hižo před lětami z tematiku zaběrała. „Dyr­bimy wědźeć, hač tež přisłušnicy cyrkwje­ prawicarske nahlady zastupuja a kak móžemy so z tym rozestajeć.“ Nimo toho ma so etnografisce wuslědźić wobchad cyrkwinskich wosadow ze socialnopo­li­ti­skimi a kulturnymi wužadanjemi. Z prawicarstwom so rozestajeć je nadawk kóždeho křesćana.

Antisemitizm dale prezentny

wozjewjene w: Cyrkej a swět
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

nowostki LND