Bamž: Chudym krajam pomhać

póndźela, 20. apryla 2020
artikl hódnoćić
(0 )

Vatikan (B/SN). W Pětrowej cyrkwi w Romje­ je bamž Franciskus tradicionalne žohno­wanje a generalnu absoluciju wšěm wěriwym na swěće wudźělił. W krótkim prědowanju wón zwurazni, zo spomina w tutym ćežkim času na chorych, zemrětych a jich přiwuznych. Ko­ro­napandemije dla žadaše sej wón chudym statam dołh spušćić. Bamž poprawom kóžde lěto jenož k hodam a k ju­tram­ wěriwych žohnuje, lětsa je wón přidatnje 27. měrca stupaceje mrětwy dla tute wosebite žohnowanje wudźělił. Přez livestream Vatikana je jutrońčku 31 000 přihladowarjow tomu sćěhowało.

Pomoc italskim chorownjam

Drježdźany (B/SN). Sakska krajna cyrkej podpěruje w boju přećiwo koronawirusej chorownje w Italskej z 15 000 eurami a namołwja k dalšim daram. Pjenjezy z fondsa za hnydomnu pomoc krajneje cyrkwje su předwidźane za škitnu drastu a za dychanske aparaty za chorownje w Bergamu, Genuwje a Neapelu. Z jałmožnu maja tež nastać dodatne intensiwno-medicinske městna za terapiju. Z tutej akciju reaguje krajna cyrkej na namołwu k jałmožnje lutherskeje cyr­kwje w Italskej.

Zapokazanje biskopa Bilza

wozjewjene w: Cyrkej a swět
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk