Recepty za nuzowy pad

wutora, 14. apryla 2020
artikl hódnoćić
(0 )

Berlin (B/SN). Zwjazkowy zarjad za škit wobydlerstwa a katastrofowu pomoc je hromadźe z Bonnskimi pomocnymi organizacijemi wubědźowanje wo najlěpšu „kucharsku knihu za nuzowe pady“ wupisał. Hač do 15. meje móža ludźo recepty zapodać, za kotrež njetrjebaš ani milinu ani wodu z honača. Akcija ma pokazać na wužitk zastaranja w nuzy „za wšě pady“. Dobra rada njeměri so tu jenož na rezerwu žiwidłow, ale ma zdobom praktisku pomoc skićić, pisa ewangelski tydźenik Der Sonntag. Nimo 50 najlěpšich receptow měła kucharska kniha tež na to skedźbnjeć, kak dołho so jědź dźerži a kak móžeš sam žiwidła plahować.

Złóstnistwa chłostać

wozjewjene w: Cyrkej a swět
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk