Bilz: Pokutny dźeń wulki dar

póndźela, 07. decembera 2020
artikl hódnoćić
(0 )

Drježdźany (B/SN). Krajny biskop Tobias Bilz pokaza so w přinošku za pokutny dźeń dźakowny za to, zo je tón w Sakskej přikazany swjaty dźeń. „To je wulki dar. Móžemy přidatny dźeń wužiwać, zo bychmy sej swój žiwjenski puć wuwědomili, a móžemy z Bohom wo tym rěčeć.“ Čas tuchwilneho nowemberskeho lock­downa ma biskop Bilz za wužadanje a za to, zo „wobmjezowanja ćešo znjesemy hač w nalěću. Mnozy storča na hranicy swojich mocow“. Bilz wabješe za sylnišu dowěru do Jězusa, kiž je wšitkich bědnych a trapjacych k sebi wołał. Nimo toho­ napomina wěriwych za kedźbliwiši mjezsobny wobchad.

Koronatelefon wotšaltowany

wozjewjene w: Cyrkej a swět
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND