Pomhać žonam w Afghanistanje

póndźela, 06. septembera 2021
artikl hódnoćić
(0 )

Vatikan (B/SN). Jezidiska nošerka No­beloweho měroweho myta Nadia Murad je na priwatnej awdiency z bamžom Franciskusom wo tym rěčała, kak móhła katolska cyrkej podpěrać wosebje žony, etnisko-nabožnu ludowu skupinu jezidow a dalše narodne mjeńšiny w Afghanistanje. Bamž jej pomoc přilubi. 28lětnu wojowarku wo čłowjeske prawa bě teroristiska milica Islamski stat (IS) w lěće 2014 zawlekła. Na dramatiske wašnje wona tero­rej do Němskeje wućekny. Wot toho­ časa­ wojuje Murad jako wosebita posołka přećiwo wikowanju z ludźimi a wo to, złóstnistwa IS pochłostać. Lěta 2018 spožčichu jej a kongoleskemu lěkarjej Denisej Mukwegej Nobelowe měrowe myto. Wobeju počesćichu za wurjadny bój přećiwo seksualnej namocy w času wójnow a wojerskich konfliktow.

Ličba ateistow dale přiběra

wozjewjene w: Cyrkej a swět
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

nowostki LND