Synoda přihotowana

póndźela, 13. septembera 2021
artikl hódnoćić
(0 )

Vatikan (B/SN). Nazymu zahaji so swě­towa synoda katolskeje cyrkwje, we wo­błuku kotrejež maja biskopja a lajkojo dwě lěće wuradźować. Za to su minjeny tydźeń na nowinarskej konferency při­hotowanski dokument čłonam synody přepodali, zwurazni nawoda vatikan­skeho sekretariata synody kurijowy kardinal Mario Grech. W oktobrje so wu­radźowanja synodalneje zhro­madźizny oficialnje zahaja, potom klětu w lěću ­bu­- dźe druha kontinentalna faza. Zakónčaca synodalna zhromadźizna biskopow a lajkow ma so w oktobrje 2023 wotměć. Na synodalnym procesu chcedźa po cyłym swěće samozrozumjenje katolskeje cyr­kwje sylnić a regionalnje kaž tež ­mje­zy­- narodnje wažne temy přichoda zdźěłać.

Rozprawa swětoweje cyrkwje

wozjewjene w: Cyrkej a swět
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

nowostki LND