Znjewužiwanje, łžě a zakryće

póndźela, 07. februara 2022
artikl hódnoćić
(0 )

Berlin (B/SN). W telewizijnym wusyłanju „Anne Will“ su njedawno wo přichodźe katolskeje cyrkwje diskutowali a so prašachu: „Móžemy tutu cyrkej hišće wuchować?“ Mjez diskutantami bě předsyda Němskeje biskopskeje konferency biskop Georg Bätzing. Hižo hodźinu po wótrej diskusiji wozjewichu w interneće 850 komentarow, kotrež signalizuja wulku rozhorjenosć wobydlerjow. Diskutanća běchu zwěsćili, zo je nutřkocyrkwinske předźěłanje skandala seksualneho znjewužiwanja zwrěšćiło. Kritisce wupraji so Georg Bätzing k emeritowanemu bamžej Benediktej XVI. z wočakowanjom, zo zmylki přiznaje a so pola potrjechenych woporow zamołwi.

Hišće w sudniskej žurli zajaty

wozjewjene w: Cyrkej a swět
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

nowostki LND