Wjace sobupostajowanja

póndźela, 14. februara 2022
artikl hódnoćić
(0 )

Frankfurt n. M. (B/SN). Wobdźělnicy posedźenja synodalneho puća su so 4. februara mjez druhim na wjace prawow při wólbach katolskich biskopow dojednali. W druhim čitanju hłosowaše 177 wobdźělnikow (88 proc.) za to a 24 přećiwo tomu, šěsć wobdźělnikow so hłosa wzda. Wot přitomnych biskopow hłosowachu 42 (79 proc.) za to a jědnaćo přećiwo tomu. Tak dósta předłoha dwójce trěbnej dwě třećinje hłosow. 90 procentow njemuskich synodalow hłosowaše za reformowy namjet.

Witaja nowy puć

wozjewjene w: Cyrkej a swět
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

nowostki LND