Komisija bilancowała

póndźela, 28. februara 2022
artikl hódnoćić
(0 )

Bonn (B/SN). Po jednym lěće je komisija za připóznawansku pjenježnu podpěru woporow znjewužiwanja (UKA) rozprawjała. W prěnim lěće wobstaća bu w 606 padach cyłkownje 12, 890 200 milionow eurow přizwolenych. Komisija je w 13 wosebje ćežkich padach 75 000 do 100 000 eurow a w šěsć padach wjace hač 100 000 eurow wupłaćiła. Sebjekritisce wona při­znawa, zo ma so skedźbnje z předpołoženymi ličbami wobchadźeć. Přirada potrjechenych předpołoženu rozprawu komisije UKA přiwšěm kritizuje. „Připóznaće ćerpjenja potrjechenych a přeswědčiwa změna nastajenja za system wupłaćenja pjenjez stej trěbnej.“ Za to poskićeja zamołwići biskopam pomoc.

Kardinal termin wotprajił

wozjewjene w: Cyrkej a swět
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

nowostki LND