Jasne dobyće Sokołow

srjeda, 25. meje 2022
artikl hódnoćić
(0 )
We Łužnicy bě za za domjace mustwo ćežko so přećiwo Sokołam z Ralbic přesadźić. Stajnje bě noha koparjow z Delan na puću. Hosćo duel jasnje z 4:0 dobychu. Přichodna hra Sokoła budźe sobotu wječor doma w Ralbicach (zakop we 18 hodź.) přećiwo ST Marijinej hwězdźe.  Foto: Jörg Stephan We Łužnicy bě za za domjace mustwo ćežko so přećiwo Sokołam z Ralbic přesadźić. Stajnje bě noha koparjow z Delan na puću. Hosćo duel jasnje z 4:0 dobychu. Přichodna hra Sokoła budźe sobotu wječor doma w Ralbicach (zakop we 18 hodź.) přećiwo ST Marijinej hwězdźe. Foto: Jörg Stephan

ST Kinspork/Łužnica – DJK Sokoł Ralbicy/Hórki 0:4 (0:2)

Zestawa Sokoła: Schöna – Šiman, Wałda, Domaška (72. Nuk), Šołta (66. Kocor), Kř. Matka, M. Matka, D. Gloxyn, B. Bejma, T. Bejma, Hrjehor

wozjewjene w: Sport
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

  • SERBSKE NOWINY – Wědźeć, što so stawa! –

Ze swjedźenskim kóncom tydźenja su njedawno w Slepom 9. mjezynarodny festiwal dudakow a zdobom 750. róčnicu wobstaća wsy hódnje woswjećili. Jako mały přikusk k rozprawnistwu podawamy zajimowanym čitarjam SN-o

nowostki LND