Swjatkowna próstwa wo měr

póndźela, 13. junija 2022
artikl hódnoćić
(0 )

Bonn/Vatikan (B/SN). Bamž Franciskus je sej na swjatkownej njedźeli z jasnymi słowami přiměr w Ukrainje a měrliwe skónčenje wójny žadał. Hižo sobotu wječor je so wón próstwu přez widejoprezentaciju „wo inwaziji Ukrainy“ zwura­znił. Wón tematizowaše „wójnu mjez bratrami a wójnu mjez křesćanami“. Při tym wón zwurazni, zo chce z ukrainskimi zastojnikami wo móžnosći wopyta Ukrainy rěčeć. Tež katolscy biskopja žadachu sej w swjatkownych prědowanjach skónčenje wójny w Ukrainje.

Žiwjenje profetki hódnoćił

wozjewjene w: Cyrkej a swět
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

  • SERBSKE NOWINY – Wědźeć, što so stawa! –

Ze swjedźenskim kóncom tydźenja su njedawno w Slepom 9. mjezynarodny festiwal dudakow a zdobom 750. róčnicu wobstaća wsy hódnje woswjećili. Jako mały přikusk k rozprawnistwu podawamy zajimowanym čitarjam SN-o

nowostki LND