Přemyslować a potom jednać!

pjatk, 27. januara 2017
artikl hódnoćić
(0 )
Bianka Šeferowa

Ludźo maja so po zakonjach a prawi-dłach měć. To je samozrozumliwe a njemóže tež nichtó prěć. Po cyłej Němskej eksistuje 1 681 zwjazkowych zakonjow. K tomu přińdu zakonje zwjazkowych krajow. Dale mamy hišće 2 711 zwjazkowych směrnicow a přidatnje směrnicy šěsnaće krajow. Tak je na přikład w jednym zwjazkowym zakonju zrjadowane, zo smědźa slepi z awtom we wobłuku zakaza zastaća parkować. Dwěluju na tym, zo bychu tajcy ludźo scyła dowolnosć dóstali z awtom jězdźić. Hač zmysłapołne abo nic, wšitko změje swoju přičinu. Wuchadźam­ dźě z toho, zo bjez porady fachowcow žane zakonje njenastawaja.

Nimale wšitke žiwjenske wobłuki maja swoje zakonitosće. Tak je na přikład tež twarski wobłuk dokładnje zrjadowany. Hižo dołho wobsteji na přikład ćopłotnoškitne postajenje, nastajene wot architektow abo inženjerow, kotřiž su eksperća na tym polu. Bjez tajkeho postajenja njedóstanu twarscy knježa dźensa žanu twarsku dowolnosć. Směrnicy su so lěto wob lěto přiwótřeli. Bjez ćopłotneho škita třěchow a fasadow chěžow postajene hódnoty ćopłotoškita njedocpěješ.

wozjewjene w: Rozmyslowane
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

  • 21. jolka-swjedźeń w Nuknicy je nimo. Štož zwostanje su dopomnjenki na rjany žortny a zabawny wječor w Nukničanskej Brězanec bróžni. Někotre impresije serbskeho wječora w Nuknicy, kotrež je naša fotografowka-wolontarka Hanka Šěnec zhotowiła, wam tule
  • Serbske Nowiny-LND-Tuchmacherstr. 27 02625 Bautzen: Jolka 12.01.2019
  • Serbske Nowiny-LND-Tuchmacherstr. 27 02625 Bautzen: Jolka 12.01.2019

nowostki LND