Njedadźa so hižo lochce zaslepić

pjatk, 11. awgusta 2017
artikl hódnoćić
(0 )
Janek Wowčer

Wólbny bój je Łužicu docpěł. Začuwam to na mnohich terminach politikarjow a wězo tež na sylnej prezency policije. Nimale žadyn dźeń, na kotrymž so někajki politikar wo aktualnym połoženju a ćežach na bazy njewobhoni, zo by sej a swojej stronje hłosy wolerjow zawěsćił.

Wosebje sylnje w serbskich končinach wabi hižo CDU. Nimo direktneho kandidata Rolanda Ermera běchu tež so roz­žohnowaca zapósłanča zwjazkoweho sejma Marja Michałkowa, zwjazkowy mi­nister za nutřkowne naležnosće Thomas de Maizière a jich kolegojo z krajneje runiny časćišo w Budyskim wokrjesu po puću hač hewak, zajimujo so za ćeže wobydlerstwa a tež za serbsku problematiku. Předewšěm ju jako Serbske Nowiny slědu­jemy. Tak posrědkujemy swojim čitarjam, kak politikarjo wo našim ludźe, wo mjeń­išowej politice w Němskej a Europje mysla a zdobom, kotru hódnotu jej při­cpěwaja.

wozjewjene w: Rozmyslowane
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND