Nowa wustawa na Kubje

póndźela, 23. julija 2018
artikl hódnoćić
(0 )

Havanna (dpa/SN). Parlament na Kubje je nowu wustawu schwalił, kotraž zmóžnja mjez druhim jenakosplažne mandźelstwa, priwatne wobsydstwo a wukrajne inwesticije w kraju. We wčera wobzamknjenym naćisku so zapřijeće „komunizm“ hižo njejewi. Přiwšěm wostanje komunistiska strona jenička legalna strona socialistiskeho karibiskeho stata. Wobydlerjo Kuby změja w nowembru składnosć, wo prěnjej nowej wustawje po lěće 1976 wothłosować.

Trump a Ruhani sej hrozytaj

Washington (dpa/SN). Prezident USA Donald Trump a jeho iranski kolega Hassan Ruhani staj sej z chětro raznymi słowami mjezsobu nadawałoj a před nowymi hroženjemi warnowałoj. „Njewohrožujće ženje wjace USA, hewak dožiwiće konsekwency, kotrež njejsće w swojich stawiznach hišće ćerpjeć trjebali“, Trump minjenju nóc twitterowaše. Wón reagowaše na Ruhanija, kotryž bě Trumpej w zwisku z hospodarskimi sankcijemi wumjetował, zo sej z wohenjom hrajka. Nimo toho Ruhani hrožeše, Persiski zaliw za wšitke wolijowe łódźe blokować.

Němscy wobornicy pomhaja

wozjewjene w: Politika
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND