Podpěruja wólby Serbskeho sejma

srjeda, 25. julija 2018
artikl hódnoćić
(0 )

Krajne dźěłowe zjednoćenstwo Serbska Lěwica podpěruje wólby Serbskeho sejma. Nimo toho je dwě wosobje namjetowało, zo byštej za prěni demokratisce legitimowany serbski parlament kandidowałoj.

Budyšin (SN/at). Na kóncu bě wjetšina dosć jasna, kotraž wupraji so za podpěru wólbow Serbskeho sejma. Do toho pak su wobdźělnicy wčerawšeho zetkanja Serbskeje Lěwicy w Budyšinje wobšěrnje swój wosobinski wid do diskusije dali.

Ći jedni maja dale Domowinu za legitimowanu zastupjerku našeho ludu, štož wuchadźa hižo z jeje stawiznow. Druzy su bóle diferencowali: Stawizniski aspekt je jim jedna stronka. Jako dalšu pak skedźbnjachu kritisce na skutkowanje třěšneho zwjazka po towaršnostnym přewróće jako towarstwo. Tam njeje so Domowinje poradźiło, w bytostnych za narod eksistencielnych prašenjach statnym instancam ze za wohroženu mjeńšinu trěbnej krutosću napřećo stupać.

wozjewjene w: Politika
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

nowostki LND