Boja so komplikacijow

srjeda, 25. julija 2018
artikl hódnoćić
(0 )

Zwjazkowe knježerstwo přećiwo serbskim kóncowkam w dokumentach

Berlin (SN/MkWj). Na njedawnej „Rozmołwje ze Saksami“ ministerskeho prezidenta Michaela Kretschmera (CDU) w Budyšinje je so runje tak wo tym rě­čało kaž na zjawnym posedźenju sakskeho wuběrka za wědomosć, wysoke šule a kulturu Sakskeho krajneho sejma srjedź junija: Móžnosć, zo móža Serbowki swoju serbsku kóncowku swójbneho mjena do wupokaza zapisać dać. Dokelž dyrbjało zwjazkowe knježerstwo za to wobstejacy zakoń wo změnje mjena za přisłušnikow narodneje mjeńšiny (Minderheitennamensänderungsgesetz) z lěta 1997 wotpowědnje změnić, je so za­pósłanča Lěwicy w zwjazkowym sejmje Caren Lay z pisomnym naprašowanjom na zwjazkowe ministerstwo za justicu a škit přetrjebarjow wobroćiła. Wona chcyše wědźeć, ke kajkemu wuslědkej je knježerstwo w Berlinje při pruwowanju wotpowědneje próstwy přišło a hač ma zasadnje za trjeba, zo směli Serbowki specifisku žónsku kóncowku w dokumentach wužiwać.

wozjewjene w: Politika
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND