Etnije njeličić!

štwórtk, 26. julija 2018
artikl hódnoćić
(0 )

Budyšin (SN/at). Krajne dźěłowe zjednoćenstwo Serbska Lěwica wobara so wšitkim pospytam w Sakskej, Němskej a Europje, přisłušnikow etniskich mjeńšin na najwšelakoriše wašnje ličić dać.

„Štóž et­nisce wobkrućenemu ludličenju přihłosuje, poda so wědomje na runinu, podatu přez nacionalsocialistisku politiku ludomordarstwa“, rjekny serbski zapósłanc Hajko Kozel (Lěwica). Kozel kaž Serbska Lěwica matej namjet frakcije AfD w debaće wo połoženju serbskeho ludu w krajnym sejmje za strašny, Serbow ličić dać. Nimo toho prašeše so zapósłanc AfD Carsten Hütter statne knježerstwo, kelko Sintow a Romow w Sakskej žiwych je. Postupowanje AfD zrani zakaz po art. 3, wotr. 3 wustawy Zwjazkoweje republiki Němskeje a art. 18, wotr. 3 Sakskeje wustawy etniske daty zběrać. Nimo toho wuzamkuje paragraf 1 sakskeho Serbskeho zakonja wuznaće k serbstwu přepruwować.

wozjewjene w: Politika
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

  • 21. jolka-swjedźeń w Nuknicy je nimo. Štož zwostanje su dopomnjenki na rjany žortny a zabawny wječor w Nukničanskej Brězanec bróžni. Někotre impresije serbskeho wječora w Nuknicy, kotrež je naša fotografowka-wolontarka Hanka Šěnec zhotowiła, wam tule
  • Serbske Nowiny-LND-Tuchmacherstr. 27 02625 Bautzen: Jolka 12.01.2019
  • Serbske Nowiny-LND-Tuchmacherstr. 27 02625 Bautzen: Jolka 12.01.2019

nowostki LND