Najprjedy žana spěšna pomoc

srjeda, 01. awgusta 2018
artikl hódnoćić
(0 )

Berlin (dpa/SN). Najebać dale a wjace hłosow, kotrež su za spěšnu financnu pomoc buram, wobstawa zwjazkowa ministerka za ratarstwo Julia Klöckner na tym, „wočaknyć dokładnu bilancu žnjow. To su pjenjezy dawkipłaćerjow, a trjebamy najprjedy reprezentatiwne daty.“

Fachowcy ministerstwa, Zwjazka a krajow běchu wčera w Berlinje wo škodach suchoty dla wuradźowali. Je jasne, zo su ratarjo w Němskej na najwšelakoriše wašnje potrjecheni. Horce wjedro pak połoženje ekstremnje přiwótřa. Dźensa chcyše so zwjazkowy kabinet schadźować a sćěhi suchoty rozjimać, wobzamknjene pak po wšěm zdaću ničo njebudźe. Poprawom su najprjedy raz zwjazkowe kraje zamołwite. Su-li škody „narodneho rozměra“, móže so Zwjazk wobdźělić. ­Tomu běše w lěće 2003 tak. Hakle kónc awgusta, hdyž budu konkretniše ličby předležeć, chce Zwjazk wo financnej pomocy rozsudźić.

wozjewjene w: Politika
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND