Na swojeho fararja dr. Bena Šołtu spominali

srjeda, 08. awgusta 2018
artikl hódnoćić
(0 )
Z Božej mšu je wosada swj. Kunigundy w Pirnje minjenu sobotu nawječor na duchow neho radu, arcyměšnika a swojeho wjelelětneho fararja dr. Bena Šołtu składnostnje 50. posmjertnin spominała. Při kopolaku za dr. Šołtu před cyrkwju, kotryž na jeho dóńt w koncentraciskim lěhwje Dachau dopomina, je farar na wotpočinku Eckhard Wagner na wuznamny žiwjenski skutk zemrěteho dopomnił, a wosada wuspěwa próstwy.  Foto: Jurij Łušćanski Z Božej mšu je wosada swj. Kunigundy w Pirnje minjenu sobotu nawječor na duchow neho radu, arcyměšnika a swojeho wjelelětneho fararja dr. Bena Šołtu składnostnje 50. posmjertnin spominała. Při kopolaku za dr. Šołtu před cyrkwju, kotryž na jeho dóńt w koncentraciskim lěhwje Dachau dopomina, je farar na wotpočinku Eckhard Wagner na wuznamny žiwjenski skutk zemrěteho dopomnił, a wosada wuspěwa próstwy. Foto: Jurij Łušćanski

Pirna (Łu/SN). Zańdźenu sobotu je katolska wosada swjateje Kunigundy w Pirnje na wječornej Božej mši swojeho wjele­lětneho arcyměšnika dr. Bena Šołtu wopominała. Beno Šołta, w Radworju rodźeny, je wosadu 24 lět do a po Druhej swětowej wójnje nawjedował. Zakazaneje podpěry pólskim nućenym dźěłaćerjam dla sćaza jemu Gestapo słowjansku biblioteku a zawleče jeho do koncentraciskeho lěhwa Dachau, hdźež je štyri lěta tradać dyrbjał. W Dachauwje běštaj tež serbskaj farar Jan Cyž-Hajničanski a kapłan Alojs Andricki. Kapłan Andricki, pochadźacy tohorunja z Radworja, wšak so z koncentraciskeho lěhwa nawróćił njeje.

Na kóncu Božeje mšě zhromadźichu so wosadni před cyrkwju, hdźež „kopolak“ na Bena Šołtu dopomina. Tam po­rěča duchowny na wotpočinku Eckhard Wagner wo spomóžnym skutkowanju bywšeho wosadneho fararja, wosada modleše so próstwy a połoži běłu róžu.

Byrnjež arcyměšnik dr. Beno Šołta čas žiwjenja zastojnstwo w Serbach njewukonjał, angažowaše so wón we Łužisko-serbskim narodnym wuběrku a w serbskich towarstwach.

wozjewjene w: Politika
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND