Spěšnu pomoc tym, kotřiž dosć picy nimaja

wutora, 14. awgusta 2018
artikl hódnoćić
(0 )

Berlin (dpa/SN). Zwjazk wobstawa na tym, financne sćěhi suchoty dla w mnohich regionach Němskeje wobšěrnje analyzować, prjedy hač nuzowu pomoc płaći. Po prěnich trochowanjach škody maja kraje dokładniše ličby předpołožić, zo móže Zwjazk wobličenja lěpje přirunać. To zdźěli ratarske ministerstwo po zetkanju z ekspertami krajow wčera w Berlinje. Nimo wupadow žnjow měri so Zwjazk tež na stopnjowanje płaći­znow. Burski zwjazk žada sej pomoc jedneje miliardy eurow zawodam, kotrež su wulke wupady poćerpjeli.

Na runinje krajow je hižo rjad pomocnych iniciatiwow zaběžał, informuje statny sekretar w ratarskim ministerstwje Hermann Onko Aeikens, kaž na přikład picowe bursy za plahowarjow skotu.

wozjewjene w: Politika
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

  • 21. jolka-swjedźeń w Nuknicy je nimo. Štož zwostanje su dopomnjenki na rjany žortny a zabawny wječor w Nukničanskej Brězanec bróžni. Někotre impresije serbskeho wječora w Nuknicy, kotrež je naša fotografowka-wolontarka Hanka Šěnec zhotowiła, wam tule
  • Serbske Nowiny-LND-Tuchmacherstr. 27 02625 Bautzen: Jolka 12.01.2019
  • Serbske Nowiny-LND-Tuchmacherstr. 27 02625 Bautzen: Jolka 12.01.2019

nowostki LND