Kritizuja dźěło komisije

wutora, 21. awgusta 2018
artikl hódnoćić
(0 )

Ministrojo šěsć zwjazkowych krajow chcyli fakty dokładnišo pruwować

Berlin (SN). Do posedźenja komisije „Rozrost, strukturna změna a dźěło“ zajutřišim, štwórtk, žada sej šěsć zwjazkowych krajow, fakty dokładnje wotwažować a sćěhi kónca zmilinjenja brunicy hladajo na wěste zastaranje a na płaćizny miliny sylnišo wobkedźbować.

wozjewjene w: Politika
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

  • Spěchowanski kruh za serbsku ludowu kulturu je 16. a 17. měrca mjeztym 28. serbske jutrowne wiki w Budyskim Serbskim domje wuhotował. Wiki běchu jara wuspěšne, tež nastupajo ličbu wopytowarstwa. Tule smy wam někotre fotowe impresije z wikow zestajeli

nowostki LND