Dalše mjezsobne cła

štwórtk, 23. awgusta 2018
artikl hódnoćić
(0 )

Washington/Peking (dpa/SN). Wikowanska zwada mjez USA a Chinu je nowy schodźenk eskalacije docpěła. Po tym zo bě Washington minjenu nóc dalše cła za twory z Chiny w hódnoće 16 miliardow wurow wukazał, je China dźensa tworam z USA cła w samsnej wysokosći napołožiła. China dyrbi „trěbny napřećiwny nadběh“ přewjesć, rěčnik wikowanskeho ministerstwa w Pekingu zdźěli. Nimo toho chce China Swětowu wikowansku organizaciju informować.

BUND chcył komisiju wopušćić

Berlin (dpa/SN). Hladajo na planowane pušćenje štomow přez energijoweho zastaraćela RWE w Hambachskim lěsu je wobswětoškitna organizacija BUND hrozyła, zo tak mjenowanu wuhlowu komisiju wopušći. Ta chcyše so dźensa znowa schadźować. BUND je ze swojim předsydu Hubertom Weigerom w gremiju zastupjeny. Mjeztym je RWE pušćenje štomow za rozšěrjenje brunicoweje jamy jako „nuznje trěbne“ zakitował.

Kónc za halogenowe lampy

wozjewjene w: Politika
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND