Mikroplastika mjeztym wšudźe

wutora, 04. septembera 2018
artikl hódnoćić
(0 )

Oberhausen (dpa/SN). W Němskej dóstawa so po najnowšim přepytowanju kóždolětnje něhdźe 330 000 tonow tak mjenowaneje mikroplastiki do wobswěta. Fraunhoferski institut za wobswětowu, wěstotnu a energijowu techniku w Oberhausenje je to zličił a 51 žórłow emisije zwěsćił. Třećina wšeje mikroplasty nastawa při wotrybowanju wobručow. Dešć transportuje ju do dnowneje wody a do přirody. Mjeztym mamy mikroplastu we wšěch wobłukach wobswěta. Mikroplastika su pjeć milimetrow a mjeńše plastowe partikle.

Klimowa konferenca UNO

Bangkok (dpa/SN). W thailandskej stolicy Bangkoku su dźensa klimowu konferencu UNO zahajili. Na šěsć dnjow trajacym wuradźowanju chcedźa wjerškowe klimowe zetkanje přihotować, kotrež wotměje so w decembru w pólskich Katowicach. W Bangkoku wočakowachu wjace hač 2 000 wobdźělnikow. Na konferency chcedźa wobzamknjenja klimoweho wjerška w Parisu 2015 do kruteho zakonskeho teksta splesć.

Najwjetši taifun po 25 lětach

wozjewjene w: Politika
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

  • Sernjany su swoju róčnicu prěnjeho naspomnjenja wsy před 600 lětami z wosebitym wjesnym swjedźenjom wuspěšnje woswjećili. Tule nańdźeće někotre fotowe impresije wo tym:
Zerna feierte unlängst die Ersterwähnung des Ortes vor 600 Jahren mit einem beson

nowostki LND