„Smy to znajmjeńša spytali“ poručenje

wutora, 11. septembera 2018
artikl hódnoćić
(0 )
Něhdźe 60 ludźi wšěch generacijow je wčera wječor na žurlu Krawčikec hosćenca w Chrósćicach přišło. Tam su jich iniciatiwnicy skupiny za Serbski sejm, mjez nimi Alexander Pólk (nalěwo stejo), wo swojich prócowanjach informowali, prawje bórze serbski parlament wuzwolić. Wuwi so zajimawa a kontrowersna diskusija, wšako mějachu přitomni tójšto prašenjow. Serbski sejm ma so po woli iniciatiwy kónc nowembra konstituować.  Foto: Feliks Haza Něhdźe 60 ludźi wšěch generacijow je wčera wječor na žurlu Krawčikec hosćenca w Chrósćicach přišło. Tam su jich iniciatiwnicy skupiny za Serbski sejm, mjez nimi Alexander Pólk (nalěwo stejo), wo swojich prócowanjach informowali, prawje bórze serbski parlament wuzwolić. Wuwi so zajimawa a kontrowersna diskusija, wšako mějachu přitomni tójšto prašenjow. Serbski sejm ma so po woli iniciatiwy kónc nowembra konstituować. Foto: Feliks Haza

Iniciatiwna skupina Serbski sejm diskusijny wječor přewjedła

Chrósćicy (SN/MkWj). Zajimawe a kontrowersne zarjadowanje móžachu wšitcy ći dožiwić, kotřiž su wčera wječor přeprošenje iniciatiwneje skupiny za wutworjenje Serbskeho sejma sćěhowali. Něhdźe 60 ludźi je na žurlu Krawčikec hosćenca w Chrósćicach přišło, mjez nimi zastupnicy wšitkich generacijow.

Zastupnicy iniciatiwneje skupiny, kaž Njebjelčanski wjesnjanosta Tomaš Čornak (CDU), skedźbnichu na mjeztym sydom lět trajace prócowanje skupiny, kotraž ma zaměr, serbsku rěč a kulturu dołhodobnje zaručić. Tomaš Čornak bě runje tak kaž Alexander Pólk wo tym přeswědčeny, zo su wuhlady za to ćim lěpše, hdyž maja Serbja ze swójskim parlamentom awtonomiju. Potom změja woni wjetšu politisku wahu a smědźa sami rozsudźić, kak móža spěchowanske srědki na dobro našeho ludu zasadźić.

wozjewjene w: Politika
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

nowostki LND