Zetkaja so z Piwarzom

pjatk, 15. měrca 2019
artikl hódnoćić
(0 )

Budyšin (SN/JaW). Sakska Rada za serbske naležnosće je na swojim wčerawšim wuradźowanju w Budyšinje wupisanje wubědźowanja spěchowanskeho programa tak mjenowaneho „Sakskeho fondsa Čiń sobu“ rozjimała. Kaž předsydka serbskeje rady Marja Michałkowa na na­prašowanje zdźěli, je wot dźensnišeho pod www.mitmachfonds.de přizjewjenska maska wozjewjena. „Jako serbska rada so nadźijamy, zo so prawje wjele serbskich jednotliwcow, skupin, towarstwow, komunow a dalšich cyłkow ze swojimi projektami wobdźěli. Wšako je to wubědźowanje, kotrež wunjese hnydom tež impulsy wšěm zajimcam. Tohodla namołwjam hišće raz wšitkich so wobdźělić“, Michałkowa rjekny. Dale je sakska serbska rada rozsudźiła nominować Marju Michałkowu do jury, kotraž wo spěchowanju projektow fondsa rozsudźa.

Přihotowali su wčera tež přichodne wuradźowanje serbskeje rady, kotrež budźe 20. měrca w Drježdźanach. Přeprosyli su sej sakskeho kultusoweho ministra Christiana Piwarza (CDU). „Rozjimać chcemy přede­wšěm kubłanske temy, kaž ewaluaciju wučby serbšćiny w Sakskej“, Marja Michałkowa podšmórny.

wozjewjene w: Politika
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND