Za mały słowjanski lud we Łužicy žiłku měł

srjeda, 12. junija 2019
artikl hódnoćić
(0 )
 Erich Iltgen † 9.7.1940 – 9.6.2019  Foto: pa/Nestor Bachmann  Erich Iltgen † 9.7.1940 – 9.6.2019 Foto: pa/Nestor Bachmann

Zo w kraju NDR něšto njetrjechješe, za to je Erich Iltgen raz w rozmołwje ze Serbskimi Nowinami zhladujo na wu­two­rjenje kulojteho blida Drježdźanskeho wobwoda komunalne wólby w meji 1989 rozsudny podawk mjenował. Něšto tydźenjow po 30. róčnicy wonych wólbow, w kotrychž běchu funkcionarojo SED wuslědk w zajimje swojeje wodźaceje strony wobwliwowali a kotrež běchu wojowarjo za wobydlerske prawa jako njedemokratiske zasahnjenje wotkryli, je wusahowaca wosobina znowa wutworjeneho Swobodneho stata Sakskeje minjenu njedźelu po ćežkej chorosći w starobje 78 lět zemrěła.

wozjewjene w: Politika
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND