„Wojujemy wo naše wsy“

štwórtk, 13. junija 2019
artikl hódnoćić
(0 )

Potrjecheni we wuhlowych kónčinach wobaraja so ničenju domizny

Berlin (SN). Wot wuhla potrjecheni we Łužicy, Porynskej a w Lipšćanskej wokolinje su so ze zhromadnym žadanjom na krajnu a zwjazkowu politiku wobroćili. Zwjazk „Wšitke wsy wostanu“ sej wot zwjazkoweho knježerstwa žada, wšitke wot wotbagrowanja wohrožene wsy zachować a to zaručić. Zdobom žada sej prawo, sobu postajeć zakoń wo skónčenju zmilinjenja brunicy, a připowědźa protesty při brunicowej jamje Garz­weiler.

„Politika skónčenje zmilinjenja brunicy zanjecha, štož nam njelěpšiny wunjese. Z brunicowej komisiju njeje so za nas ničo změniło. Naša domizna je dale wohrožena. Je tola absurdne, w lěće 2019 hišće­ wsy za brunicu zničić. Žadamy sej garantiju ze stron knježerstwa, zo wšitke wohrožene wsy wostanu“, praji Britta Kox, zastupnica porynskeje skupiny zwjazka „Wšitke wsy wostanu“. Wona zdobom šwika, zo su na krajnej a zwjazkowej runinje zajimy potrjechenych předołho ignorowali. „Tohodla bjerjemy swoje žadanja nětko do swójskeju rukow. Wostanjemy tu a wojujemy, doniž njejsu naše žadanja zwoprawdźene.“

wozjewjene w: Politika
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND