Racija přećiwo prawicarjam

pjatk, 14. februara 2020
artikl hódnoćić
(0 )

Karlsruhe (dpa/SN). Na wukaz generalneho statneho rěčnika je policija dźensa rano w šěsć zwjazkowych krajach, mjez druhim w Saksko-Anhaltskej, objekty přepytowała. Racija měrješe so přećiwo prawicarsko-teroristiskej skupinje. Wobsteji podhlad, zo su so wjacore wosoby k skupinje zjednoćili, zo bychu politikarjow, požadarjow azyla a muslimow nadpadowali. Z atentatami chcychu poměry kaž we wobydlerskej wójnje stworić a towaršnostny porjad wotstronić, kaž rěka.

Wo darowanju informować

Berlin (dpa/SN). Zwjazkowa rada, zastupnistwo wšěch zwjazkowych krajow, je dźensa reformu nastupajo darowanje orga­now schwaliła. Tak chcedźa woby­dlerjow přichodnje bóle hač dotal pohnuć, wo móžnym darowanju organow po smjerći rozmyslować. Konkretnje chcedźa kóždeho, kiž přińdźe po nowy wupokaz, na to narěčeć. Ludźo změja składnosć, so hnydom do wotpowědneho internetneho registra zapisać dać abo tole zasadnje wotpokazać.

Ličba woporow dale přiběra

wozjewjene w: Politika
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

 • Serbski komponist, hudźbnik a spěwar Měrćin Weclich je minjenu sobotu a njedźelu w Budyskim Kamjentnym domje přewšo wuspěšnje koncertował. Přeprosył bě sej za to mnohimi hosći kaž tež młodych talentow, kotřiž z nim zhromadnje na jewišću publikum zaho
 • Měrćin Weclich a Serbski młodźinski oktet - Martin Wetzlich und das Sorbische Jugendoktett
 • Měrćin Weclich a dźěćaca spěwna skupina Šumlabrum - Martin Wetzlich und die sorbischer Kindergesangsgruppe Schumlabrumm
 • Šumlabrum - Schumlabrumm
 • Šumlabrum - Schumlabrumm
 • Měrćin Weclich a młody hudźbnik Chrystof Mikławšk (wotprawa) – Martin Wetzlich und Christoph Mikwauschk (von rechts)
 • Jamila Hórnikec - Jamila Hornig
 • Matteo Hórnik - Matteo Hornig
 • Rejwarki a rejwarjo Serbskeho folklorneho ansambla Wudwor – Tänzerinnen und Tänzer des Sorbischen Folkloreensembles Wudwor
 • Live-hudźba je najlěpša - Live-Musik ist die allerbeste
 • Walentin Bjedrich při pianje - Valentin Bedrich am Piano
 • Kapała pod nawodom Malty Rogackeho (2. wotprawa) je live hudźiła - Malte Rogacki (2. von rechts) und Band spielten live
 • Měrćin Weclich a Měrko Brankačk (wotlěwa) – Martin Wetzlich und Mirko Brankatschk (von links)
 • Poradźenej kocnertaj - Zwei wirklich gelungene Konzerte

nowostki LND