Racija přećiwo prawicarjam

pjatk, 14. februara 2020
artikl hódnoćić
(0 )

Karlsruhe (dpa/SN). Na wukaz generalneho statneho rěčnika je policija dźensa rano w šěsć zwjazkowych krajach, mjez druhim w Saksko-Anhaltskej, objekty přepytowała. Racija měrješe so přećiwo prawicarsko-teroristiskej skupinje. Wobsteji podhlad, zo su so wjacore wosoby k skupinje zjednoćili, zo bychu politikarjow, požadarjow azyla a muslimow nadpadowali. Z atentatami chcychu poměry kaž we wobydlerskej wójnje stworić a towaršnostny porjad wotstronić, kaž rěka.

Wo darowanju informować

Berlin (dpa/SN). Zwjazkowa rada, zastupnistwo wšěch zwjazkowych krajow, je dźensa reformu nastupajo darowanje orga­now schwaliła. Tak chcedźa woby­dlerjow přichodnje bóle hač dotal pohnuć, wo móžnym darowanju organow po smjerći rozmyslować. Konkretnje chcedźa kóždeho, kiž přińdźe po nowy wupokaz, na to narěčeć. Ludźo změja składnosć, so hnydom do wotpowědneho internetneho registra zapisać dać abo tole zasadnje wotpokazać.

Ličba woporow dale přiběra

wozjewjene w: Politika
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND