W znatej wokolinje wostali poručenje

pjatk, 07. awgusta 2020
artikl hódnoćić
(0 )

Kubłarjo w horće lěpšinu spóznali sej kruty cyłk wobchować

Budyšin (SN/MiR). Połojca lětušich lětnich prózdnin w Sakskej je nimo. Tři dalše tydźenje pak maja šulerjo hišće chwile so wočerstwjeć. Zabawne dny w hortach přewjeduja młódše dźěći, kotrež njejsu něhdźe na dowolu abo kotrychž starši dyrbja dźěłać.

Kubłarjo horta, staracy so wo šulerjow Budyskeje Serbskeje zakładneje šule, su za nich prózdninski program planowali a spřihotowali. Tak su hižo w běhu ko­ronapandemije, jako so jeničce nuzowje wo dźěći starachu, rozmyslować dyrbjeli, kak móhli swojim chowancam wotměnjawe dny zmóžnić. Nětko w horće maja přez cyły prózdninski čas wšědnje tři po­skit­ki, mjez kotrymiž móža dźěći wolić. Při tym su kubłarki/kubłarjo předewšěm na to dźiwali, zo maja jich chowancy chwile sej hrajkać a so po swojich zajimach zaběrać. Přewažnje wostawaja skupiny na ležownosći horta. Wosebje derje přiwzate su paslenje, hornčerjenje, wu­šiwanje, yoga a wopyt hrajkanišća. Hdys a hdys tež cyłe skupiny, kotrež wšědnje jako cyłk hromadźe wostawaja, na jedyn poskitk sćelu. Lěpšina to koncepta horta za šulski čas, kotryž tež w prózdninach skutkuje. Tak na přikład je 1. lětnik zhromadnje warił, dalša skupina jedneje staroby wopyta poskitk w Budyskim Serbskim muzeju. Tam je nawodnistwo kubłanišća, kotrež je w nošerstwje Budy­skeho wokrjesa, hortowe dźěći w cyłku trójce přizjewiło, dwójce na poskitk „Šij, luby krawco, šij“ a na wodźenje po Budyšinje, na kotrymž zeznajomjeja so z bajemi a dalšimi zajimawosćemi z dawnych časow wo sprjewinym měsće. Krasne wjedro dźěći tež do přirody wabi, tuž sej wone wjele wonka hrajkaja. Mjez druhim zaběraja so tam z hrami, kajkež su hižo jich wowki a dźědow zabawjeli.

Tuchwilu maja w horće Serbskeho šulske­ho a zetkawanskeho centruma w dźewjeć skupinach 180 dźěći. Dźewjeć kubłarkow a kubłarjow, jedna hojenska pedagogowka a nawodnica so wo nje stara­ja. Městno dalšeho kubłarja abo kubłar­ki chcedźa wupisać.

Při wšej zabawje za čas prózdnin běža w Sakskej přihoty na nowe šulske lěto. 31. awgusta započnu na wšěch šulach po cyłym swobodnym staće zaso wu­wučować a pod wobstejnosćemi pandemije wuknyć. Tak změje 485 000 sakskich šule­rjow pjeć dnjow wob tydźeń w swojej rjadowni abo kursu po płaćiwym hodźin­skim planje wučbu zmištrować. Za nich tuž zaso njewobmjezowana šulska winowatosć za wopyt šule płaći. Tež w hortach maja so na dźěło po zwučenym wašnju nastajić.

Zo móhli na pandemiju a na móžne rozšěrjenje koronawirusa reagować, stej sakske kultusowe ministerstwo a socialne ministerstwo zhromadnje z načolnymi komunalnymi zwjazkami štyrischodźenkowy plan wuwiłoj. Po nim móža šule a dźěćace dnjowe přebywanišća po lo­kalnym wudyrjenju wirusa spěšnje a wěsće jednać.

wozjewjene w: Z Łužicy
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND