Krajny sejm próstwu AfD wotpokazał

pjatk, 20. nowembera 2020
artikl hódnoćić
(0 )

Drježdźany (dpa/SN). Sakski krajny sejm je wčera na wurjadnym posedźenju wo nowym zakonju za škit před infekcijemi debatował a w tym zwisku zapodatu próstwu frakcije AfD wotpokazał. AfD bě sej žadała, wot zwjazkoweho sejma srjedu schwaleny nowy zakoń wotpokazać. Po nimale dwě hodźinje trajacym wuradźowanju hłosowaše 38 zapósłancow za namjet AfD, 70 parlamentownikow bě přećiwo tomu. Jědnaće zapósłancow pobrachowaše.

Stronski a frakciski šef AfD Jörg Urban mjenowaše w swojej narěči nowy zakoń „wobmjezowanje zakładnych prawow“ pod płašćikom škitnych naprawow. Zakonje tajkeho historiskeho rozměra měli so dokładnje rozjimać, Urban podšmórny. To njeje so dotal stało.

wozjewjene w: Politika
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND