Klinkace kasya solotej faktow

pjatk, 27. nowembera 2020
artikl hódnoćić
(0 )
Bosćan NawkaHač smy so mjeztym prosće na to zwučili abo hač je nas lětsa wosebje požadana hajzlaca papjera bjez wokołopuća k wotpowědnym regalam (za)wjedła – zo su hody w drobnowikowanju hižo před měsacom „wudyrili“, tónraz tak prawje pytnyli njesmy. Nětko pak steji prěni adwent woprawdźe před durjemi a bórzomne wobradźenje hrozy kaž přeco z dźeń a bóle přiběracym stresom wobstarać telko kmanych darow kaž móžno. Jedyn z mało čłowjekow na našim swěće, kiž hižo cyle dokładnje wě, što rumpodich jemu pod štomik połoži, je ameriski předewzaćel Jeff Bezos. Hladajo na njesměrne mnóstwo nulow před komu, kotrež jeho tak a tak hižo pukacu so móšeń přidatnje pjelnja, budźe jemu zawěsće wšojedne, zo Bože dźěćo tele dary njezamołwja, ale kupcy po wšej zemi. Analysća z toho wuńdu, zo koncern Amazon rekordny dobytk za čas prěnjeho lock-downa – jenož něhdźe 5,2 miliardźe dolarow – hač do patoržicy hišće raz masiwnje stopnjuje. A dokelž maja w Irskej fenkow dosć a tuž tak na dawki njedźiwaja kaž my, smě sej firma wjetšinu pjenjez samo zdźeržeć.
wozjewjene w: Rozmyslowane
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

  • SERBSKE NOWINY – Wědźeć, što so stawa! –

Ze swjedźenskim kóncom tydźenja su njedawno w Slepom 9. mjezynarodny festiwal dudakow a zdobom 750. róčnicu wobstaća wsy hódnje woswjećili. Jako mały přikusk k rozprawnistwu podawamy zajimowanym čitarjam SN-o

nowostki LND