W dialogu najprjedy pozicije zwěsćić

wutora, 23. februara 2021
artikl hódnoćić
(0 )

Na mjeztym 21. posedźenju Serbskeho sejma wobdźělichu so minjenu sobotu znowa podpěraćeljo a wjacori hosćo z europskeje, krajneje kaž tež wokrjesneje runiny.

Njebjelčicy/Drježdźany (SN/at). Wo zjawnoprawniskich zrěčenjach a strukturach k rozdźělenju přilubjenych srědkow w zwisku z kóncom wudobywanja brunicy kaž tež wo swojich naprašowanjach k njeličenym njejasnym detailam je zapósłanča Sakskeho krajneho sejma Antonia Mertsching na znowa wirtuelnje přewjedźenym posedźenju Serbskeho sejma rozprawjała. Sejm bě politikarku Lěwicy přeprosył. Jako serbskopolitiska rěčnica swojeje frakcije so wona dale zwólniwa wupraja, podpěrać objektiwne zwěsćenje stawa nastupajo aktualne połoženje serbskeho kubłanja w Sakskej kaž w Braniborskej po parlamentariskim puću. To Serbski sejm w nowinskej zdźělence piše.

wozjewjene w: Politika
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

słowo lěta 2020

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND