Polacy měli so nawróćić

pjatk, 11. junija 2021
artikl hódnoćić
(0 )

W susodnym kraju nimaja hižo dosć dźěłowych mocow

Waršawa (dpa/SN). Pólska wabi pobrachowacych dźěłowych mocow dla wo to, zo so do wukraja wotpućowani staćenjo do swojeje domizny wróća. „To, wo čimž njejsmy před dźesać abo 15 lětami ani sonili, je so nadobo zwoprawdźiło: Docpěli smy wokomik, na kotrymž nam dźěłowe mocy pobrachuja“, rjekny knježerstwowy šef Mateusz Morawiecki předwčerawšim na wirtuelnym lětnym posedźenju wuchodneho wuběrka Němskeho hospodarstwa.

Pólska ma najebać pandemiju najnišu kwotu bjezdźěłnosće w Europskej uniji, Mateusz Morawiecki doda. Po statistiskej agenturje Eurostat wučinješe tam bjezdźěłnosć w aprylu 3,1 procent, w pře­rězku EU ­běchu to 7,3 procenty. Loni bě w susodnym kraju tež recesija z dwěmaj procentomaj w přirunanju niska, knježerstwowy šef wu­zběhny.

wozjewjene w: Politika
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND