Timanowskaja do Awstriskeje

srjeda, 04. awgusta 2021
artikl hódnoćić
(0 )

Wien (dpa/SN). Běłoruska sportowča-běharka Kristina Timanowskaja je po puću do Wiena, kaž awstriske wonkowne ministerstwo wobkruća. Po informacijach medijow je 24lětna rano w Tokiju wotlećała. W běhu popołdnja wočakowachu ju we Wienje. Poprawom běchu wočakowali, zo Timanowskaja do Pólskeje poleći. Waršawa bě jej humanitarny wizum spožčiła. Mjezynarodny olympiski komitej mjeztym móžne pospytane zawlečenje młodeje žony přepytuje.

Namołwja kolegu wotstupić

Washington (dpa/SN). Po nadrobnych wumjetowanjach splažneho wobćežowanja wjacorych žonow dla je prezident USA Joe Biden za to, zo měł guwerner zwjazkoweho stata New York Andrew Cuomo swoje zastojnstwo złožić. „Myslu sej, zo dyrbjał wón wotstupić“, rjekny Biden wčera w Běłym domje wo swojim stronskim koleze. Do toho je generalna statna rěčnica Letitia James wuslědk přepytowanja předpołožiła, po kotrymž bě Cuomo wjacore žony wobćežował.

Přemało datow za Sputnik

wozjewjene w: Politika
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

nowostki LND